HYRESVILLKOR


Villkor och hyresregler Fiskeguide i Falkenberg:

För att kunna hyra sportfiskeutrustning hos oss är fotolegitimation obligatoriskt,
det räcker att en ansvarig per sällskap har legitimation. All betalning sker i förskott.

  • Hyrestagaren är ersättningsskyldig om hyrd utrustning saknas.

  • Vid spöbrott, rullhaveri, läckage vadare, stöld mm är du fullt ersättningsskyldig om inte skadan uppkommit pga fabrikationsfel. Vid ovarsamhet är hyrestagaren ersättningsskyldig för uppkomna skador.

  • Förlängning av hyrestiden skall göras innan den gamla hyrestiden gått ut.

  • Återlämnas ej utrustningen till uthyraren debiteras fullt värde.

  • Vid uppenbar oaktsamhet debiteras fullt försäljningsvärde.

 

  • Nattetid eller när den ej används skall utrustningen vara inlåst.

 

  • Om utrustningen blir stulen eller skadad anmäls detta omgående till uthyraren


Villkor förbokning:

  • Det går bra att avboka sin utrustning fram till 16.00 dagen innan uthyrningstillfället därefter debiteras fullt pris för utrustningen.

  • Fram till två veckor innan hyrestillfället kan man avboka kostnadsfritt och därefter fram till 16.00 dagen innan ankomst är det en administrativ avgift på 50 kr per person vid avbokningFOTOLEGITIMATION OCH UNDERSKRIFT AV HYRESAVTAL KRÄVS