Mossjön i Falkenberg

Från den 1/1 2022 arrenderar vi Mossjön i Falkenberg.
En vacker sjö som ligger ca 15 min bildfärd från centrala Falkenberg. 

Mossjön (även kallad Måssjön) i Abild ligger utmed väg 150 mellan Falkenberg och Torup cirka 2 mil från Falkenberg.
Sjön ingår i Ätrans huvudavrinningsområde.
Sjön ligger vackert inramad av kullar och träd. Sjön har ett flertal fina vikar och öar.

Medeldjupet ligger på ca 4,5 m och max djupet är ca 20 m.
Sjöns yta är ca 1,7 kvadratkilometer.Mossjön är rik på vitfisk såsom siklöja och mört vilket bäddar för mycket föda för våra predatorer.
Gädda finns det gott om och det fångas fina exemplar varje år.
Abborrbeståndet är riktigt rikt, framför allt ett stort bestånd av så kallade tusenbröder (småabborrar), men sjön har även gott om
stor abborre.

Det finns ett väldigt litet bestånd av gös i sjön som vi är väldigt rädda om. All gös ska ovillkorligen återutsättas.


Fiskeguide i Falkenberg AB arrenderar hela sjön, men enbart östra halvan av sjön är upplåten för kortfiske, fiskekort säljes via Ifiske.
I sjön finns 4 båtar till uthyrning, även det via Ifiske

I den västra halvan finns möjlighet att följa med oss på våra
privata guidningar.

Kontaktpersoner för fisket i Mossjön:

MARCUS OLSSON

Ägare, guide

Phone: +46 0705808096